lördag 29 december 2012

saxat från Wikipedia

Under vikingatiden sammanföll nyår med midvinterblotet eller, som det också kallades, julblotet. Exakt när på året detta hölls är man i våra dagar oense om.
Mycket av det dåtida firandet kom att integreras i det kristna julfirandet, när Sverige hade blivit ett kristet land. Själva ordet "jul" är förkristet och antas ha samma ursprung som ordet hjul, för att man firade årets rytm och återkomsten av Sols vagn Alfrödull.
Det var redan då sed att avge nyårslöfte. Detta kunde ske på två sätt. Det ena var att tömma bragebägare, det andra var att svära vid en galts borst.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar