torsdag 21 januari 2016

Jag säger bara det!

att Agneta och Agnes är det idag som grattas.
Här i Örebro ska man spara och då ska man ta in pengar från äldreomsorgen och putta in gamlingarna på äldreboenden o gruppboende.På så vis får personalen avgå och det blir lediga lägenheter för flyktingarna.Är de tinte daggs att änka till lite?Rasmus Perssoni toppledningen.Kanske Lyxfällans experter måste rycka in och lära kommun räkna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar